Verkoopsvoorwaarden

 1. De BTW bedragen zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen. Onze prijzen zijn niet onderhandelbaar en transportkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen.
 2. De, door u, bestelde goederen kunnen bij ons geïnspecteerd worden vooraleer deze verzonden worden. Verzending gebeurt op risico van de klant. Het spreekt voor zich dat we onze uiterste best doen in het verpakken van de goederen.
 3. De bestelde goederen blijven de eigendom van de verkoper totdat deze volledig betaald zijn.
 4. Indien er sprake is van een leveringstermijn dan is dat steeds een schatting. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een niet-tijdige levering.
 5. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitputting van een voorraad van een bepaald artikel. Ook al vermeld onze website dat dit item in voorraad is. Wanneer een item niet meer in voorraad is, dan zullen we proberen u hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Hierbij zullen we voor u proberen uit te zoeken wanneer onze voorraad weer zal zijn aangevuld.
 6. Indien nodig kunnen we steeds proberen om een gedeeltelijke levering uit te voeren. Dit gebeurt enkel op vraag van de klant en is mogelijks onderhevig aan extra transportkosten.
 7. Een gedeeltelijke levering geeft de klant niet het recht om de geassocieerde facturen niet te betalen.
 8. Facturen dienen steeds betaald te worden binnen een termijn van 60 dagen na de factuurdatum. Bestellingen geplaatst via onze website dienen steeds op voorhand betaald te worden.
 9. Facturen die niet betaald zijn na hun vervaldatum zijn, van rechtswege, onderhevig aan een jaarlijkse intrestvoet van 12% en dit zonder voorafgaande waarschuwing.
 10. Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag zal, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, het onbetaalde bedrag van de rekening met 10% verhoogd worden, met een minimum van € 50,00.
 11. Alle klachten moeten schriftelijk gedaan worden binnen de acht dagen na aflevering van de goederen.
 12. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Eeklo bevoegd.
 13. We behouden het recht om onze prijzen te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Indien u dit wenst kunnen we steeds de prijzen bevestigen van de door u bestelde goederen op het moment dat u uw bestelling doorgeeft.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

1) Enkel ongeopende en niet beschadigde verbruiksgoederen kunnen worden geretourneerd en dit in hun originele verpakking. Machines en apparaten kunnen NIET worden geretourneerd. Dit om te voorkomen dat éénmalig gebruikte toestellen toch zouden geretourneerd worden wanneer de klant ze niet meer nodig heeft.

2) Retourneringen dienen bekostigt te worden door de klant zelf en gebeuren volledig op het risico van de klant (bijv. goederen die verloren geraken tijdens het transport of beschadigd geraken tijdens het transport.

3) U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4) De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

5) U dient ons vooraf op de hoogte te brengen van uw intentie tot retourneren, dus voordat u de goederen terugstuurt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Grafische Materialen Delbo BVBA, Stationsplein nr. 7, B-9990 Maldegem, België, telefoonnr. +32 (0)50/71.25.72 Fax +32 (0)50/71.72.11 E-mail: bestel@delbo.be via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

6) De terugbetaling wordt pas uitgevoerd na ontvangst en inspectie van de goederen. De eventueel betaalde verzendingskosten voor de oorspronkelijke levering worden NIET terugbetaald. De door ons gemaakte kosten om u uw bestelling te bezorgen worden eveneens afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

 

Retoruneringsformulier:

Aan GRAFISCHE MATERIALEN DELBO BVBA
Stationsplein 7
B-9990 MALDEGEM
BELGIË

TEL: +32 (0)50/71.25.72
FAX: +32 (0)50/71.72.11
Email:  bestel@delbo.be

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum